10 cách sử dụng vải sáp ong bạn nên biết

Vải sáp ong (beeswax wrap) là một cách tuyệt vời để giảm thiểu số lượng rác chúng ta thải ra mỗi ngày. Sử dụng vải sáp ong thay màng bọc thực phẩm (nylon wrap) là một trong những cách dùng phổ biến nhất của sản phẩm thân thiện với môi trường này, nhưng đó chưa … Đọc tiếp 10 cách sử dụng vải sáp ong bạn nên biết