10 kiểu xin lỗi “thà người đừng nói”, vì nghe xong chỉ thêm đau đầu

Nói xin lỗi nhưng không thực sự hối lỗi, hoặc tệ hơn là đẩy trách nhiệm sang người vừa bị mình làm tổn thương, là việc không được khuyến khích chút nào. Những lời xin lỗi “thà người đừng nói” kiểu này chỉ khiến người nghe càng thêm mệt mỏi, tức giận, chứ chẳng thể … Continue reading 10 kiểu xin lỗi “thà người đừng nói”, vì nghe xong chỉ thêm đau đầu