Tích cực độc hại – Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng nụ cười

Rất nhiều người tin rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến thế nào, chỉ cần giữ vững thái độ lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn. Đây là lối tư duy ‘good vibes only’ – cứ vui lên mà sống. Mặc dù làm người lạc quan, tích cực vẫn mang … Đọc tiếp Tích cực độc hại – Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng nụ cười