Vì sao có những người không bao giờ chịu nhận lỗi?

Vì sao một số người dường như không–có–khả–năng nhận sai cho dù lỗi đã rõ rành rành? Là do cố chấp, hay thật sự có ‘ẩn tình’ gì khác khiến một người không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình? Mục lục Ngay cả những người tử tế nhất cũng từng không nói … Continue reading Vì sao có những người không bao giờ chịu nhận lỗi?