Màu xanh lá cây và những tác động của nó đến tâm lý con người

Tâm lý học về màu sắc là một ngành tâm lý học nghiên cứu ảnh hưởng của màu sắc đối với tâm trạng và hành vi con người. Theo đó, các màu sắc khác nhau có thể gợi lên các phản ứng tâm lý khác nhau, cho dù con người không chủ động chú ý … Đọc tiếp Màu xanh lá cây và những tác động của nó đến tâm lý con người