Tâm lý khan hiếm – Đặt bẫy là việc của người khác, mắc bẫy hay không là chuyện của mình

Hành vi xã hội – thứ vừa thú vị vừa dễ… gây bối rối – là chủ đề luôn được các nhà tâm lý học xã hội theo dõi và nghiên cứu kỹ lưỡng. Sở dĩ dễ gây bối rối là do chúng ta không thể đếm chính xác số lượng hay lập ra một … Continue reading Tâm lý khan hiếm – Đặt bẫy là việc của người khác, mắc bẫy hay không là chuyện của mình