Điều khoản sử dụng

A. Cung cấp và sử dụng dịch vụ:

1. The Millennials Life cố gắng cung cấp các thông tin liên tục và ổn định. Nếu xảy ra lỗi dịch vụ, công ty sẽ cố gắng hết sức để khắc phục. 

2. The Millennials Life cố gắng mang lại sự thuận tiện cho các độc giả trong quá trình lực chọn website của chúng tôi, cũng như trong việc xử lý các vấn đề dịch vụ.

B. Thoả thuận người dùng:

1. Mọi tổn thất hoặc vấn đề phát sinh từ các bài đăng và thông tin do thành viên đăng tải là trách nhiệm cá nhân của thành viên và công ty không chịu trách nhiệm về những điều đó. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu đó là do ý định của công ty.

2. Nếu bài viết của thành viên thuộc một trong các mục sau đây, The Millennials Life sẽ xóa bài viết đó mà không cần thông báo trước:

a) Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c) Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

e) Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

f) Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể.

g) Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

h) Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

3. Công ty tiếp nhận và xử lý những bất tiện, khiếu nại cũng như các ý kiến ​​khác của thành viên liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân, sử dụng dịch vụ… thông qua e-mail: [email protected]

4. The Millennials Life cam kết tuân thủ các quy định và các điều khoản trong thỏa thuận này. Mọi sự vi phạm thỏa thuận này sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam.