Thẻ: 24h Đi

24h Đi”- Mỗi dặm đường bình thường là vô vàn câu chuyện phi thường-, là chuỗi những chia sẻ ngắn trên vạn dặm đường của các shipper do The Millennials Life và Loship hợp tác sản xuất.